Wolne Liceum
Uwaga❗
Spotkanie informacyjne
dla rodziców i młodzieży
odbędzie się 4 czerwca o 16.30
w Zalesiu Górnym przy ul. Sarenki 1.

Rekrutacja
Obecnie prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do I klasy liceum.

Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów:
1. Wypełniacie formularz zgłoszeniowy.2. Umawiamy się z Wami na spotkanie (z rodzicami i dzieckiem) oraz na okres sprawdzający.
3. Podejmujemy trójstronną - rodzice, dziecko i my - decyzję o dołączeniu do Liceum.
Czym jest Wolne Liceum?
Wolne Liceum to alternatywna ścieżka edukacyjna dla młodzieży na etapie szkoły średniej. Jej program zastępuje tradycyjną naukę w szkole.

Wolne Liceum nie jest placówką oświatową. Formalnie dzieci spełniają obowiązek edukacyjny poza szkołą (tzw. edukacja domowa). Są zapisane do szkoły macierzystej, z którą współpracujemy, a w praktyce spędzają swój czas u nas.

Idea Wolnego Liceum
Wolne Liceum to miejsce, którego sercem i duszą są sami uczniowie i uczennice. To oni decydują o tym, w jakich zajęciach będą brali udział, którym projektom poświęcą swój czas i w jakim kierunku będziemy podążali całą społecznością.
Pod troskliwym i uważnym okiem naszych Przewodników będą podążali ścieżką własnego rozwoju, pasji i relacji, by wzrastać w samodzielności, akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa. Chcemy otwierać młodzież na świat, pomagać im poznawać siebie i lepiej rozumieć innych.

Zgodnie z 3 fundamentalnymi celami naszej pracy z młodzieżą:
1. rozwój emocjonalno-społeczny,
2. rozwój intelektualno-poznawczy,
3. realizacja założeń edukacyjnych polskiego systemu oświaty.

Wolne Liceum to przygoda pełna wolności i wolność pełna przygód.
Czesne
W roku szkolnym 2024/2025 miesięczne czesne wynosi 1990 zł (płatne przez 11 miesięcy w roku).
Jednorazowa opłata wpisowa odpowiada wysokości pojedynczego czesnego.
W razie potrzeby jesteśmy zawsze gotowi do otwartej rozmowy o finansach i poszukiwania alternatywnych rozwiązań :)

Formalności
Od strony formalnej dołączenie do Wolnego Liceum jest bardzo proste. Wystarczy, że podpisanie umowy oraz wypełnienie krótkiego wniosku o przyjęcie ucznia/uczennicy do szkoły w ramach edukacji domowej. Po naszej stronie pozostaje już dostarczenie odpowiednich dokumentów do szkoły macierzystej i zajęcie się pozostałymi sprawami :)

Egzaminy klasyfikujące
W ramach realizowania obowiązku szkolnego w Wolnym Liceum każdy uczeń i uczennica musi co roku zdać szereg egzaminów klasyfikujących, celem przejścia do kolejnej klasy. Zgodnie z ustawą niezdanie egzaminu skutkuje koniecznością przejścia na stacjonarny tryb nauki, a tym samym powrotem do tradycyjnej szkoły.
Egzaminy pisemne przeprowadzane są u nas na miejscu, a ustne w siedzibie szkoły macierzystej (Warszawa).

Matura
Egzamin maturalny uczniowie i uczennice będą zdawać w siedzibie naszej szkoły macierzystej. Będziemy oferować im zajęcia przygotowawcze, a także wsparcie indywidualne w nauce do tego testu.
Zostawiamy młodzieży decyzyjność w zakresie tego, czy podejdą do egzaminu maturalnego, czy nie. Nie chcemy wywierać na nich presji w tej kwestii - zamiast tego będziemy wspierać ich w poszukiwaniu indywidualnej życiowej drogi, rozwijaniu swoich pasji i odkrywania najlepszych dla siebie metod nauki.
Egzamin maturalny będzie przeprowadzany w siedzibie szkoły macierzystej (Warszawa).

Wolność w Wolnym Liceum
Fundamentem naszego podejścia do młodzieży jest akceptacja. Chcemy, by każda osoba czuła, że ma bezwarunkowe prawo do bycia szanowaną, słuchaną i braną pod uwagę, a jej emocje i potrzeby uznawane.
Wolność pojawia się w tym podejściu jako naturalna konsekwencja akceptacji. Jeżeli naprawdę wierzymy, że każdy człowiek jest ważny, to nie możemy odmówić mu prawa do decydowania o sobie. Dlatego stwarzamy przestrzeń, w której młodzi ludzie mają moc samostanowienia. Mogą wybierać, jak chcą spędzać czas, czego i w jaki sposób będą się uczyć, współdecydują o zasadach i mają wiele swobody.
Granice zawsze muszą iść w parze z wolnością. Uważamy, że wolność jednego człowieka nie może krzywdzić drugiego. Dlatego z jednej strony zatrzymujemy zachowania dzieci, gdy widzimy taką potrzebę, a z drugiej strony wspieramy je w zdobywaniu umiejętności stawiania swoich granic oraz wyrażania swojej niezgody i potrzeb.
Zajęcia nie są obowiązkowe. Uczeń/uczennica ma prawo do zrezygnowania z udziału w nich. Czasem jednak bywa tak, że zależy nam na obecności dziecka na zajęciach, bo ktoś włożył dużo pracy w przygotowanie zajęć lub sądzimy, iż uczeń/uczennica może mieć kłopoty ze zdaniem egzaminów bez nauki przedmiotowej. W takich przypadkach nadal nie zmuszamy licealisty/ki do zajęć. Uświadamiamy ich za to o możliwych konsekwencjach wyboru i rozmawiamy o tym, by dowiedzieć się więcej lub wspólnie ustalić coś na przyszłość.

Metody pracy
Tworząc program Wolnego Liceum skupiamy się przede wszystkim na takich aktywnościach, które wspierają naturalne formy uczenia się, a także zdobywanie kompetencji społecznych i rozwój emocjonalny. Wiele elementów programowych opieramy również na naszych własnych pasjach. Dlatego poza tutoringiem, zajęciami przedmiotowymi i wycieczkami, znajdziecie u nas też warsztaty pisarskie, zajęcia polityczne, gry RPG, zajęcia artystyczne, manualne i lekcje gry w szachy.
Poza indywidualnym wsparciem pracujemy również z całą grupą, obserwując zachodzące w niej procesy - otwarcie rozmawiamy o konfliktach i relacjach, organizujemy wydarzenia integracyjne, kilkudniowe wyjazdy i warsztaty. Często siadamy w kręgu, a decyzje podejmujemy wspólnie metoda konsensusu.

Plan dnia i tygodnia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na działalność Fundacji.
KRS: 0000792964.

Zapraszamy także do wsparcia naszej działalności poprzez przekazanie darowizny
przez poniższy przycisk PayPal lub na konto Fundacji:
13 1140 2004 0000 3502 7920 3520
Edukacja Przygodowa
ul. Sarenki 1,  Zalesie Górne
oraz
ul. Królewicza Jakuba 57, Warszawa Wilanów