Idea
Przestrzeń, w której Twoje dziecko z radością
rozwija się do świadomego i szczęśliwego życia.
filary edukacji przygodowej

Solidne podstawy do harmonijnego rozwoju

Akceptacja jest najważniejsza
Dziecko - cokolwiek by się działo, jakichkolwiek emocji by w sobie nie miało - zawsze powinno czuć, że jego potrzeby, emocje i trudności są ważne dla nas i dla świata.
Wolność i autentyczność
Uczymy korzystania ze swojej mocy samostanowienia i wolności, której granice stanowi wolność innych. Zachęcamy do autentyczności - pokazywania emocji i zadawania pytań
Relacja i zaufanie
Dzieci najlepiej wiedzą, co czują, czego im brakuje, czego mają za dużo. Potrzebują jedynie wsparcia w wyrażaniu tego. Niesie je relacja - nasz fundament pracy z dziećmi.
Aktywność i zaangażowanie
Dzieci najłatwiej uczą się przez doświadczenie. U nas zawsze jest co robić, a wiedzę zdobywa się poprzez wyzwania, zabawy i zagadki. Przygodowo!
Bycie Człowiekiem
Rozwój emocjonalny jest równie ważny jak wiedza. Budujemy relacje oparte na trosce, szacunku i zrozumieniu, żeby każde dziecko mogło wyrosnąć na człowieka, który żyje w zgodzie ze sobą.
Domowe ognisko
Otoczenie ma niebagatelnie duży wpływ na rozwój dziecka, dlatego naszą siedzibą jest duży, rodzinny dom, otoczony spokojną przyrodą i bujnym starodrzewiem.

Inspirację czerpiemy z różnych nurtów edukacji

Non-Violent Communication

NVC, czyli Non-Violent Communication - po polsku Porozumienie Bez Przemocy. To określony zbiór wskazówek i porad dotyczących sposobu komunikacji z innymi ludźmi. Ludzie zazwyczaj mają takie same potrzeby, a różnią się tylko przyjmowanymi strategiami działań dążącymi do ich zaspokojenia. Mamy wspólne podstawowe potrzeby - potrzeba akceptacji, bycia kochanym, samorealizacji, poczucia bezpieczeństwa. To bardzo ważne aspekty Edukacji Przygodowej.

Metody Marii Montessori

Metodyka ta opiera się na 3 elementach kluczowych: podejście do dzieci (m.in. stwarzanie okazji do trenowania swojej samodzielności i indywidualne podążanie za naturalnym rozwojem dziecka), urządzenie przestrzeni (m.in. naturalne materiały, jasne, proste przestrzenie) oraz zajęcia montessoriańskie (dzieci z własnej chęci korzystają z wybieranych przez siebie tzw. "pomocy Montessori"). Wspieramy rozwój w obszarze sensorycznym, motorycznym, zmysłowym, przy okazji realizując wymagania podstawy programowej.

Edukacja demokratyczna

To podejście do dzieci opierające się na wzajemnym zaufaniu i przekonaniu, że dzieci są zdolne do samodzielnego podejmowania decyzji, stanowienia o sobie, stawianiu własnych granic i wyboru najlepszych sposobów na swoją naukę i rozwój. W szkołach demokratycznych dzieci decydują, czy chcą się uczyć, czy bawić (w zabawie też jest nauka), czym chcą się zajmować, czego potrzebują, jak ma funkcjonować szkoła. Szczególnie ważne w tym podejściu jest stawianie granic przez dorosłych i dzieci.

Zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na działalność Fundacji.
KRS: 0000792964.

Zapraszamy także do wsparcia naszej działalności poprzez przekazanie darowizny
przez poniższy przycisk PayPal lub na konto Fundacji:
13 1140 2004 0000 3502 7920 3520
Edukacja Przygodowa
ul. Sarenki 1,  Zalesie Górne
oraz
ul. Królewicza Jakuba 57, Warszawa Wilanów