Dołącz do Zespołu!
Aktualnie szukamy osoby do pracy w Wolnej Szkole Warszawa Wilanów:

Kompan/ka Grupy 7 - 10 lat
Wychowawca/czyni, opiekun/ka, mentor/ka. Osoba dbająca o dobrostan emocjonalny grupy, wspierająca proces grupowy, zajmuje się potrzebami społecznymi dzieci, prowadzi mediacje, sprawuje pieczę nad rozwojem edukacyjnym oraz społeczno - emocjonalnym dzieci. Organizuje grafik zajęciowy grupy, prowadzi część zajęć, kontaktuje się z rodzicami. Ma dużą autonomię w zakresie swojej odpowiedzialności, współpracuje z drugim Kompanem/Kompanką, współtworzy program placówki i jest częścią Zespołu.

Czas pracy: między 21 a 35 h tygodniowo
(do ustalenia).
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Wynagrodzenie: od 2500 zł przy 21 h do 3700 zł przy 35 h na start (netto).
Aplikuj!
Praca w Edukacji Przygodowej
Bycie częścią Zespołu Edukacji Przygodowej to coś więcej niż zwykła praca. To głębokie przynależenie do grupy ludzi zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcie. To udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących całej Fundacji, to autonomia, odpowiedzialność i przestrzeń na autorskie projekty.
Edukacja Przygodowa to organizacja turkusowa. Oznacza to, że nie ma u nas szefa ani podwładnych, a jedynie relacje partnerskie. Fundacja jest dziełem nas wszystkich. Osobiście określamy zakres naszych obowiązków i odpowiedzialności. Dbamy o jasną, otwartą komunikację, transparentność finansową i relacje w Zespole.
Tworzymy nową jakość w międzyludzkiej współpracy.
Brzmi jak coś dla Ciebie?

Kogo szukamy?
Jeśli:
🌳 masz wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne lub doświadczenie w pracy z dziećmi (najlepiej w edukacji demokratycznej / pozasystemowej),
🌳 znasz przynajmniej podstawy Porozumienia bez Przemocy (NVC),
🌳 jesteś osobą empatyczną, uważną na innych,
🌳 samodzielnie podejmujesz decyzje,
🌳 przejawiasz inicjatywę i bierzesz odpowiedzialność,
🌳 masz pomysły, jak zaangażować dzieci w zabawy rozwojowe,
🌳 chcesz pracować w miejscu, w którym Twój głos będzie słyszany i będzie się liczył,
🌳 potrafisz dawać i przyjmować informację zwrotną i traktujesz ją jako okazję do lepszego zrozumienia siebie i innych,
🌳 chcesz, umiesz i lubisz pracować zespołowo,
to zapraszamy!

Oferujemy
🌳 szkolenia z podstaw NVC i naszych metod pracy,
🌳 możliwość podpisania umowy o pracę,
🌳 stałe wynagrodzenie z możliwością uzyskiwania podwyżek w miarę nabywania kompetencji i doświadczenia,
🌳 pracę w oparciu o idee organizacji turkusowych,
🌳 dużo autonomii, wpływ na strukturę i działanie organizacji,
🌳 superwizje z doświadczonymi terapeutami, pedagogami, coachami,
🌳 możliwość poznania alternatywnych metod edukacyjnych,
możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach, konsultacjach,
🌳 perspektywę dłuższej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na działalność Fundacji.
KRS: 0000792964.

Zapraszamy także do wsparcia naszej działalności poprzez przekazanie darowizny na konto Fundacji:
13 1140 2004 0000 3502 7920 3520.
Edukacja Przygodowa
ul. Sarenki 1,  Zalesie Górne
oraz
ul. Królewicza Jakuba 57, Warszawa Wilanów